Změna v průběhu roku

  1. ARTAV
  2. Změna v průběhu roku
ostatni

Text otázky

V průběhu roku 2016 (polovina února) byly namontovány indikátory vytápění na našem bytovém domě. V rámci rozúčtování tepla za rok 2016 účetní sama nastavila to, že dle indikátorů se rozúčtoval celý účetní rok. Je postup účetní správný? Mohou se měnit pravidla pro rozúčtování tepla v průběhu účetního roku? V rámci společenství žádné usnesení k novým podmínkám k rozúčtování tepla od roku 2016 není.

Odpověď na otázku

Nový předpis o rozúčtování nákladů na vytápění (vyhláška 269/2015 Sb.) byl vydán 16.10.2015. Je závažným nedostatkem výboru Vašeho SVJ, že s uvedeným závazným předpisem neseznámil všechny vlastníky Vašeho Společenství. Protože od 1.1.2016 jsou vlastníci domů povinni postupovat při rozúčtování podle nových předpisů, pravděpodobně se paní účetní snažila zachránit opomenutí výboru a předejít tím případné pokutě, která by dopadla na všechny členy společenství.Přechod na rozúčtování podle indikátorů vytápění byl dán obecně platným předpisem, který nemůže být zrušen jakýmkoli hlasováním vlastníků jednotek. Vlastníci měli být o změně předpisů informováni, ale je i jejich vlastní povinností sledovat předpisy, které se vztahují na byty a bytové domy.