Změna výpočtu – balkonová okna.

  1. ARTAV
  2. Změna výpočtu – balkonová okna.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v panelovém domě(48bytů), kde jsou byty částečně v osobním vlastnictví a z větší části družstevní. Rozúčtování tepla dostáváme od družstva. Někteří z vlastníků provedli výměnu balkónových oken a dveří s vyzděním(původně "sololitové" desky).Můžeme požadovat jiný způsob výpočtu pro ty co mají balkón vyzděný? Jaké navrhujete řešení, aby bylo vyúčtování spravedlivé? Nemáme indikátory ani jiné měřiče tepla na topení, pouze regulační ventily. Byla nám totiž nyní navýšena cena za GJ asi o 50% a myslím, že ti co investovali do zateplení by měli být nějak zvýhodněni.

Odpověď na otázku

Pokud ve vámi popisovaném objektu nejsou instalovány indikátory ani jinéměřiče pro měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech, provede se rozdělenínákladů na vytápění pouze podle m2 tzv. „započitatelné podlahové plochybytů“ a to v souladu s ustanovením vyhl.č.372/2001 Sb., §4, odst. 2 a 5.Individuální výměna oken, balkónových dveří či jiné úpravy vedoucí kesnížení tepelných ztrát konkrétní vytápěné místnosti sice snižují spotřebutepla v daném objektu, ale jejich individuální zohlednění platná legislativaneumožňuje, ani v případě, že byste indikátory nebo měřiče tepla instaloványměli. Proto je bezesporu výhodnější, když úpravy vedoucí ke sníženítepelných ztrát jsou prováděny v rámci celého objektu najednou, což v zásadězachovává proporce, které jsou obvykle do rozúčtovacího procesu zahrnuty(tzv. „koeficienty poloh místností“).“