změna vyúčtování- teplo

  1. ARTAV
  2. změna vyúčtování- teplo
ostatni

Text otázky

V bytovém domě má dojít k jinému výpočtu tepla pro příští rok.U měřičů tepla končí životnost a v rámci úspor chce majitel vyúčtování počítat podle m2.Otázka:musí s tím nájemníci souhlasit?Jakou formou to má majitel oznámit a v jaké lhůtě?Děkuji

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na vytápění je podle platné legislativy plně v pravomocivlastníka objektu. Z toho plyne, že i rozhodnutí o montáži či demontážiindikátorů je rovněž v jeho kompetenci. Není-li nějaké konkrétní ujednání vnájemní smlouvě či stanovách právnické osoby vlastníka, pak názor nájemníkůnení relevantní. Nicméně tvrzení vlastníka, že toto rozhodnutí je součástíúsporných opatření, je zcela mylné. Ušetří se sice investiční prostředky nainstalaci nových indikátorů (cca 1.000-1.500 Kč/byt), ale tento náklad jezcela zanedbatelný proti nárůstu nákladů na vytápění, které nastanou tím, žespotřeba nebude v bytech indikována a zcela zmizí motivační prvek proracionální vytápění bytů.