Změna vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Změna vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý denJsem nájemníkem bytu, který spravuje město Volary. každý rok nám chodilo vyúčtování za ,,TUV", kdy toto vyúčtování bylo rozpočítáváno koeficientem, kdy nás dílek teplé vody stál cca 100,-Kč. Teď nám přišlo vyúčtování za rok 2006, kdy jsme zjistili, že máme nedoplatek 5.000,-Kč i když jsme odebrali přibližně stejné množství vody a tepla jako za předchozí roky. Po podrobném přečtění vyúčtování jsem zjistil, že nás nyní dílek teplé vody stojí 200,-Kč což je o 100% více jak za rok 2005. Když jsem se šel na tuto věc zeptat na správu domů a bytů města Volary, bylo mi řečeno, že se účetní rozhodla toto vyúčtování provádět jiným koeficientem než kterým toto prováděla v minulých letech. Podotíkám, že na domu ani na bytech nebyli prováděny žádné úpravy. Chtěl bych vědět zda takové to rozhodnutí může tato úřednice udělat a za jakých podmínek se takto může rozhodovat. Přijde mi velmi nespravedlivé, když já platím za dílek 200,-Kč a soused který bydlí v sousedním panelovém domě platí za tu samou vodu jen 130,-Kč, jelikož má jiný koeficient vyúčtování.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Uvedené vyúčtování TUV vykazuje několik problematických údajů. Doporučujeme tazateli, aby vyúčtování reklamoval a nechal si vysvětlit:a) jak se měří na zdroji teplo pro ohřev TUV (pokud ne, postup dle vyhl. 152/01),b) navýšení celkových nákladů na ohřev TUV o 69,5%, když voda pro TUV má nárůst o 5,2% a cena tepla o 10%,c) proč se zvýšil měrný ukazatel spotřeby tepla z 0,3 GJ/m3 na 0,44GJ/m3,d) proč město použilo v rozporu s vyhl. 224/01 k rozúčtování nevěrohodné údaje na vodoměrech TUV. (Celková spotřeba dle bytových vodoměrů oproti fakturačnímu vodoměru vykazuje rozdíl -141m3, t.j. nižší náměr o 18,7%.)e) kam se podělo oněch 141m3 TUV fakturačně uhrazených, ale bytovými vodoměry nezaznamenaných.