Změna zdroje vytápění

  1. ARTAV
  2. Změna zdroje vytápění
ostatni

Text otázky

Jelikož jsme velmi nespokojeni s výší roč. vyúčtování za byt hlavně teplo a TUV, prosím o odpověď zda je možné použít jiný způsob vytápění a ohřevu TUV ( vlastního).

Odpověď na otázku

Tento dotaz se netýká problematiky, kterou se zabývá naše poradna. Obraťte se na energetického auditora, nebo na projektanta specializovaného na vytápění budov.