Změna způsobu rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Změna způsobu rozúčtování tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Jsme SVJ s vlastní kotelnou. Poslední i předchozí vyúčtování (dříve jsme tu nebydleli) proběhlo s rozdělením na základní a spotřební složku - všichni máme instalovaná měřidla. Dnes se na schůzi vlastníků odhlasovala změna, kdy se bude rozúčtovávat teplo pouze podle podlahové plochy. Vzhledem k tomu, že máme vlastní kotelnu, je návrat k tomuto historickému způsobu rozpočítání prý bohužel možný. Je tomu opravdu tak? Pokud ano - lze způsob rozpočítání uplatnit už pro tuto topnou sezónu, nebo je možné jej změnit až pro sezónu 2024/25? Nebo se změna vztahuje k vyúčtování, které máme vždy pro kalendářní rok? Tedy by bylo rozpočítáno do 31.12. jedním způsobem a od 1.1. "po novu"? Děkuji

Odpověď na otázku

Zákon č. 67/2013 Sb. je kogentním předpisem a stanoví pravidla rozúčtování nákladů na vytápění, které je pro subjekty závazné a neměnitelné.

Ustanovení §6, odst. 2 tohoto zákona jasně stanoví, že: „ … rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou.“