Zmenšení výkonu radiátoru.

  1. ARTAV
  2. Zmenšení výkonu radiátoru.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, pokud jsem si jako vlastník zmenšil výkon radiátorů nových proti původním, s ohledem na zateplení domu, jakým způsobem mi bude počítáno vyúčtování , když máme měření v domě ... nedodržel jsem navrhované výkony radiátorů navrhované ze strany správce ...

Odpověď na otázku

Vliv nižších výkonů závisí na použitém způsobu rozúčtování. Dle metodického pokynu k vyhlášce 372/2001 Sb. lze spotřební složku místnosti určit dvěma způsoby: a) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x jmenovitý výkon otopného tělesa x korekce polohy místnosti x případné další součinitele (kc atp.) b) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x započitatelná podlahová plocha místnosti x případné další součinitele (kc atp.). Tento způsob nelze použít v případech kdy instalovaná otopná tělesa neodpovídají tepelným ztrátám místností např., kdy byly provedeny dodatečné změny proti projektu, zateplení objektu atp. Konkrétní vysvětlení obou způsobů lze nalézt v opovědí na dotaz paní Součkové z 9.6.2010 . V případě metody rozúčtování dle a) by se nižší výkon topných těles neměl na úhradě za vytápění projevit neboť nižší zadaný výkon bude při stejné dodávce tepla znamenat vyšší údaj indikátorů topných nákladů. V případě metody rozúčtování dle b) by nižší výkon topných těles znamenal vyšší úhradu za vytápění neboť při stejné dodávce tepla bude vyšší údaj indikátorů topných nákladů. Tato metoda by však u zatepleného objektu neměla být použita. Bez ohledu na způsob rozúčtování však hrozí nebezpečí nedotápění pokud správce objektu, vzhledem k zateplení a doporučeným výkonům otopných těles, sníží teplotu topné vody.