Zohlednění zateplení domu

  1. ARTAV
  2. Zohlednění zateplení domu
ostatni

Text otázky

Zprivatizoval se bytový dům s "vlastní" kotelnou (pouze teplo pro tento dům), vyjmutou z privatizace, aby se vylepšilo hospodaření firmy, která pro Mč v Praze provozuje jejich kotelny. Náklady na všechny kotelny , včetně režie se zprůměrovávají a vypočtená cena za GJ se aplikuje dle započitatelných ploch. Je s podivem, že tento archaický systém, který zcela ignoruje veškeré snahy o dílčí úspory je ještě provozován. Absence měřičů v bytech a dokonce ignorance požadavku na zohlednění úspor tepla na základě výměny oken ve všech bytech a výplní v domě nutí řadu vlastníků využít obměny bytových karem (na ohřev vody) k instalacím bytových etážových kotlíků a tím si vyřešit vlastní problém, přestože to zesložiťuje rozúčtování a prodražuje náklady na topení zbylým vlastníkům. Existuje způsob, jak přimět dodavatele tepla, aby zohlednil naší výraznou investici v ceně účtovaného tepla? Logicky by kotelna měla provozně ušetřit na plynu snad až o 20%, ale spotřeba plynu se rozplyne s ostatními náklady všech kotelen.

Odpověď na otázku

Kalkulace ceny tepla a její strávnost/oprávněnost není náplní poradny ARTAV. S Vaším dotazem se musíte obrátit na jiný odborný portál anebo Váš problém konzultovat s ERÚ, který má tuto problematiku v gesci.

Menu