Zpětné vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Zpětné vyúčtování
ostatni

Text otázky

Rád bych se na vás obrátil z dotazem, zda je společnost zajišťující odečty stavů spotřeby tepla povinna za jakýchkoli okolností vyhotovit zpětné vyúčtování za období, kdy jim nebyl umožněn přístup k indikátorům spotřeby tepla poté, co je jejich pracovníkům přístup znovu umožněn. Předem děkuji za odpověď. MB

Odpověď na otázku

Společnost provádějící odečty měřidel či indikátorů vytápění je pouze subdodavatelem vlastníka obkjektu, který jediný zodpovídá za správnost a včasnost provedeného rozúčtování. Platná vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění (vyhláška č.372/2001 Sb.- její celé znění naleznete na našich webových stránkách) pamatuje na Vámi zmíněné případy a to v ustanoveních §4, odst. 7 a odst. 9. Konkrétní postup je tedy závislý na typu instalované měřící, resp. indikační techniky. V zásadě však platí, že neumožnění odečtu je klasifikováno jako nesplnění povinností konečného spotřebitele vůči vlastníkovi objektu.

Menu