zpochybnění měření

  1. ARTAV
  2. zpochybnění měření
ostatni

Text otázky

Dobrý den, pokud je rozdíl mezi patním a bytovými vodoměry SV nad 20%, je možné měření zpochybnit? Můžete uvést, jak by takové zpochybnění mělo prakticky vypadat? Díky, člen SVJ

Odpověď na otázku

Rozúčtování studené vody je majitel objektu povinnen provádět dle odst. 14 a 15 cenového výměru č. 1/2009, část II. položka 2 – pitná voda. Rozúčtování studené vody dle odst. 14 provede majitel objektu dle dohody mezi majitelem objektu a spotřebiteli (uživateli bytů a nebytových prostor). _Rozhodující pro možnost a způsob zpochybnění rozúčtování je obsah této dohody._ V případě, že nedojde k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů (dle odst. 14 a 15) provede se rozúčtování dle počtu obyvatelů bytů v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostor (směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.. Text cenového výměru i uvedené vyhlášky naleznete na našich vebových stránkách http://artav.cz/legislativa.html. Reklamaci vyúčtování služeb je vždy nutno adresovat majiteli domu.