Zpožděné vyučtování

  1. ARTAV
  2. Zpožděné vyučtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, k 11.4.2016 bylo vyučtování plynu, k dnešnímu dni 6.9.2016 nám majitel bytu nedal žádné vyučtování .prosím o radu jak postupovat dál,když nám nedal ani žádné podklady kolik bylo protopeno.Jakou má majitel domu s bytama lhutu dodat řádné vyučtování ? děkuji za odpověd

Odpověď na otázku

Lhůty pro řádné vyúčtování služeb a jejich následné finanční vyrovnání stanovuje zákon č. 67/2013Sb. v platném znění v § 7 (dále zákon).Tedy, není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Následně pak finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.Neplní-li některá se zúčastněných stran svojí povinnost stanovenou zákonem, definuje zákon v §13 pokuty za prodlení s nepeněžním plněním.Pokud tedy vlastník nepředložil vyúčtování ve výše stanovených termínech, vyzvěte ho k neprodlené nápravě a upozorněte na možnost případných sankcí.Další postup má právní charakter a budete jej tak muset položit na jiném, takto zaměřeném odborném portále.