Zpožděné vyučtování

  1. ARTAV
  2. Zpožděné vyučtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,dle nájemní smlouvy jsme měli obdržet vyúčtování energií za rok 2015 nejpozději do 30.4.2016. Nestalo se tak a po výzvě jsme byli informováni, že externí firmě zpracovávající vyúčtování vody měla nesprávné podklady a proto bylo vyúčtování reklamováno. Až do dnešního dne (18.8.2016) stále správce domu říká, že běží reklamace a vyúčtování není. Chci se zeptat, máme právo se nějak bránit, případně získat nějakou kompenzaci?

Odpověď na otázku

Za provedení vyúčtování v řádném termínu a kvalitě zodpovídá vždy vlastník objektu. Zákon č. 67/2013 Sb. , tzv. zákon o službách, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů za služby. Vlastník objektu, který je v dikci tohoto zákona tzv. poskytovatelem služeb, nese plnou zodpovědnost za jejich poskytování včetně konečného vyúčtování nákladů, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto služby poskytuje sám anebo prostřednictvím třetí osoby. Případné pokuty a poplatek z prodlení řeší §13 zákona č. 67/2013 Sb.

Menu