Zpracování údajů indikátorů vytápění

  1. ARTAV
  2. Zpracování údajů indikátorů vytápění
ostatni

Text otázky

Prosím tímto o doplnění odpovědi na můj dotaz ze dne 19.9.2007-sdělte mi,prosím,číslo vyhlášky a paragrafu,který určuje metodiku zpracování údajů odpařovacích měřidel tepla/konstruovaných na celoroční měření/,pokud došlo k jejich odečtu k poslednímu květnu 2007.Z Vaší předchozí odpovědi z výše zmiňovaného dne je zřejmé,že uvedené hodnoty odečtu v měsící květnu není možné použít -odečet by musel být uskutečněn až na konci srpna.Bývalý majitel a správce domu tedy musí použít variantu rozpočtu tepla jako před zavedením použití odpařovacích měřidel-podle plochy jednotlivých bytů?Děkuji za odpověď.S pozdravem Kalaš D.

Odpověď na otázku

Metodika pro používání indikátorů vytápění, ze které jsem citoval ve výšezmíněné odpovědi, není stanovena žádnou závaznou vyhláškou, ale technickounormou převzatou z evropských norem – čSN EN 835. Závaznost technickýchnorem byla u nás zrušena v roce 1995, shodou okolností ve stejném roce, kdybyla u nás vydána citovaná norma.