Zpřístupnění bytu pro odečty měřidel

  1. ARTAV
  2. Zpřístupnění bytu pro odečty měřidel
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obrácím se na Vás s dotazem na správnost postupu fy HAMROZI při rozúčtování spotřeby tepla, TUV, SV v družstevním bytu, který jsem v době odpisu hodnot na měřidlech ze zdravotních důvodů /lékařské vyšetření v nemocnici / nemohl zpřístupnit. Přestože jsem pak 3x telefonicky žádal o provedení odpisu z měřidel, toto mi neprovedli. Přestože jsem se snažil vysvětlit důvod znepřistupnění bytu, nikoho z uvedené fy to nezajimalo, chtěli po mně 180.-Kč za provedení odpisu měřidel z čímž jsem jako důchodce nesouhlasil, zejména pro jejich velmi nevhodné, lze to nazvat až arogantní jednání. Při vyúčtování mi provedli navýšení u tepla o 60 procent a u TUV o 300 procent !!!, čímý mi vznikl nedoplatek - 10.086.- Kč. S tímto vyúčtovaním nesouhlasím zejména s následujícího důvodu : Ve výhlašce 372/2001 Sb k vyúčtování tepla a teplé vody v §§ 4 a 5 odst. 7 se píše následující : " Neumožní-li konečný spotřebitel přes o p a k o v a n é p r o k a z a t e l n é u p o z o r n ě n í jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy / 72,5 m3 /. Můj dotaz zní : Byl výpočet správny, když mi bylo naučtováno o 360 procent navíc za znepřistupnění bytu ? Dále, postupovala fy správně, když o prováděném odpisu a náhradním termínu vylepila čtvrtku papíru na sklo vstpních dveří do bloku, myslím že to není p r o k a z a t e l n é u p o z o r n ě n í , bylo to upozornění na provádění odpisu měřičů. Dle mého to v žádném případě n e b y l o p r o k a z a t e l n é u p o z o r n ě n í po nezpřístupnění bytu a už ani náhodou o p a k o v a n é p r o k a z a t e l n é u p o z o r n ě n í konečného spotřebitelé. Velmi mě překvapila neochota uvedené fy, která tak z pracovního výkonu v délce necelých 5 min. vykouzlila pro mně nedoplatek ve výši více jak 10.000.- Kč, což je pro mně více jak můj měsiční důchod, a to nemohu naprosto akceptovat. Tímto Vás ž á d á m o odpovězení výše položených otázek a rovněž o radu jak mám postupovat dále. Předem děkuji za b r z k o u odpověď, abych mohl podat r e k l a m a c i k vyúčtování.

Odpověď na otázku

Vážený pane,Ve vašem dotazu je i citace relevantního ustanovení vyhlášky, takže k tomu již není co dodat. Rozúčtovací firma zřejmě nedodržela postup daný vyhláškou a nevyzvala vás ke zpřístupnění bytu za účelem provedení odečtu prokazatelným způsobem. Uvědomte si však, kolik stojí doporučený dopis. A spočtěte si, o kolik korun by muselo být za provedení odečtů účtováno navíc, kdyby každému uživateli bytu byly odeslány dva doporučené dopisy. Mimochodem, vy jste žádal o provedení náhradního odečtu doporučeným dopisem, nebo jen telefonicky?