Způsob vyúčtování tepla a TUV

  1. ARTAV
  2. Způsob vyúčtování tepla a TUV
ostatni

Text otázky

Jsme nový polyfun. dům.Máme v domě centrální výměník (primár-dálkovod z teplárny) s patním měřičem. Z tohoto výměníku čerpají čerpadla 24 hod v sekund. okruhu rozvody teplé vody po všech bytech. V každém bytě je umístěn elektronický průtokový měřič spotřebovaqného tepla, ovšem bez rozdělení na TUV a vytápění. TÚV sa autom, vytváří v bytovém výměníku po spuštění průtoku TUV. Některé byty maji navíc zkolaudovány krby s výměníky, teplovzdušné vytápění (klimatizaci) nebo také podlahové elektrické přímotopy a+ zimní zahrady a tím vším přitájejí či vytápějí byt po většinu roku a centrálné rozvod však využívají jen pro TUV.Není tedy měřena samostatně složka spotř. TÚV a nbelze tedy určit poměr spotřeby pro TÚV a vytápění.Rozvod po domě má však velk= ztráty, i přes zaizol. činí ztráty ač 25% a ohřívají převážně sklepy a šachty. Dosu se nenašel jiný způsob rozpočtu než takový, že každý hradí ti co spotřebuje na vstupním měřiči tepla /1%/ a zbytek-ztráty jsou rozpočteny podle poměru náměrů jednotlivých měřičů k celkové spotřebě domu, tedy ztráty na rozvodech hradí každý vlastník úměrně své spotřebě.Protože nelze měřit spotřebu TÚV samostatně, měli jsme právní rozbor, který zamítl použití výhlášky. Protože jsou dohady mezi jednotl. vlastníky, máte nějaké lepší řešení? Děkuji Beníček

Odpověď na otázku

Objekt, který popisujete ve Vašem dotazu, je z hlediska rozúčtování značně komplikovaný a jsme toho názoru, že byste měli se svým problémem oslovit odborně zdatného a erudovaného profesionálního rozúčtovatele (např. ze seznamu našich členů na www.artav.cz) a společně s ním vypracovat závazná pravidla, podle nichž se budou náklady na teplo ve vašem objektu rozdělovat. Pouhé uplatnění základních rozúčtovacích pravidel daných platnou legislativou se nezdá být zcela dostatečné. Na problematiku nákladů na přípravu teplé vody je však třeba pohlížet jiným prizmatem, než uvádíte. Podle našeho názoru se ve vašem objektu nejedná o centrální přípravu a dodávku teplé vody a tedy nelze paušálně uplatňovat pravidla platná pro toto rozúčtovací schema.