způsoby vyúčtování

  1. ARTAV
  2. způsoby vyúčtování
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení obvyklých způsobů používaných při výpočtu služeb.Co se rozpočítává na: byt, osobu, podíl, skut.spotř. atd. Ptám se proto, že jsem obdržela rozpis záloh na služby, ve kterém se vše rozpočítáva dle vl. podílu /vyjma správcovství/

Odpověď na otázku

Odpověď na část Vaší otázky naleznete v §4 až §5 vyhlášky č. 372/2001Sb. (vyhláška) a cenovém výměru č. 01/2008 (výměr).Vyhláška stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.Výměr pak řeší rozúčtování studené vody, viz odpověď na dotaz „Vyúčtování nákladů na studenou vodu“ ze dne 17. 06. 2008.Texty obou předpisů naleznete na adrese http://www.artav.cz/legislativa.html.Vyúčtováním ostatních služeb se naše Asociace nezabývá.