Zrušení normy ČSN 06 0210

  1. ARTAV
  2. Zrušení normy ČSN 06 0210
ostatni

Text otázky

Prosím o informaci ke zrušení uvedené normy k 1.9.2008 která se zabývala koeficienty k poloze bytu (vnější stěny místnosti) ke světové straně. Dle mého názoru se tyto koeficienty již nemohou použít, protože norma ze které vycházely, byla bez náhrady zrušena.Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Norma kterou zmiňujete se týká navrhování výkonu otopných těles při projektování vytápění.Stanovení koeficientů pro zohlednění polohy místnosti (případně bytu) při rozúčtování nákladů na vytápění není a ani nikdy nebylo vázáno na jakoukoliv normu, nebo jiný obecně platný předpis. Tyto koeficienty lze stanovit empiricky, nebo na základě výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností.

Menu