ZTRÁTA TEPLA V BYTOVÝCH STOUPAčKÁCH

  1. ARTAV
  2. ZTRÁTA TEPLA V BYTOVÝCH STOUPAčKÁCH
ostatni

Text otázky

Prosím o Váš názor, jak vidíte zrátu tepla v neizolovaném tepelném cirkulačním systémukdy jsou radiátory napojené na tepelný oběh a stoupa dál do horních pater. Nájemník si pochvaluje jak uštří díky tomu, že mu prochází bytem stoupačky.Děkuji za odpověd.!!!!

Odpověď na otázku

Popisovaný stoupačkový systém rozvodu ÚT byl zcela běžný a stal se prakticky standardem v bytové výstavbě před rokem 1990. Byl spojen s nereálně nízkou cenou tepla, které bylo státem dotované. V novější výstavbě převládá jiný typ rozvodu: jeden pár izolovaných stoupaček v domě, na který jsou v každém podlaží napojeny byty, vždy jedním přívodem a jednou zpátečkou, na které je obvykle měřič tepla přivedeného do bytu.I v tomto systému dochází k přestupům tepla mezi jednotlivými byty, ale vytápění stoupačkami se tím odstraní.