Zučtovací období

  1. ARTAV
  2. Zučtovací období
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Na shromáždění vlastníků SVJ bylo rozhodnuto o změna zúčtovacího období z topnou sezonu(od 1.7.X do30.6.XX) na kalendářní rok takovým způsobem, že se odečty v červnu vynechají a provedou se v prosinci. Tak se ale prodlouží zúčtovací období na 18 měsíců. Lze v tomto případě odchylku od 12 měsíčního období akceptovat. Je to legitimní.Děkuji za odpověďSpasov

Odpověď na otázku

V souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb., §2, písmeno h, může být zúčtovací období nejvýše dvanáctiměsíční. Zejména jsou-li v objektu instalování indikátory pracující na principu odpařování kapaliny, pak je takový postup i v rozporu s normou čSN EN 835.Správné by tedy bylo provést odečty k 30.6. a následující období zkrátit na šest měsíců, tj. do konce kalendářního roku.