zúčtovací období

  1. ARTAV
  2. zúčtovací období
ostatni

Text otázky

Co znamená termín zúčtovací období? Je to období, za které se vyúčtování provádí? Dále prosím o odpověď na toto - vzhledem k tomu, že naše rozúčtování tepla neprováděl správce našeho domu, který reklamaci neuznal, poslala jsem reklamaci firmě TECHEM, která toto rozúčtování provádí a požádala jsem ji o přešetření správnosti určení koeficientů a výpočtů. Mění se tím doba splatnosti nedoplatku? Odpověď zatím nepřišla. Dále by mě zajímalo, jakým způsobem můžeme odsouhlasit demontáž měřičů tepla. Z 26 bytů v našem domě je 16 bytů krajových a naše náklady na vytápění jsou až o 5000Kč vyšší než je průměr na ZJ a to přesto, že teplem šetříme. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Dle vyhl.372/2001, §2, odst.(h):“Zúčtovací období je období, za které vlastník provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek stanoví vlastník po dohodě s dodavatelem.“Aby mohla být reklamace uznaná, je nutno podat ji především vlastníku či správci domu. Pokud vám ji vrátil nedostatečně vyřízenou, pošlete mu ji znovu s požadavkem, aby ji k vyřízení předal rozúčtovateli.V souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. §7. odst.(3), požádejte vlastníka nebo správce o předložení podkladů, ze kterých při rozúčtování vycházel, případně se způsobem rozúčtování nákladů nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce“. Zda to vyřídí sám, či o to požádá rozúčtovatele je na něm. Povinost má však vlastník. Montáž i demontáž bytových měřičů a indikátorů vytápění je plně v kompetenci vlastníka domu, který k rozhodnutí nepotřebuje výsledky hlasování uživatelů bytů.