Zúčtování tepla a TUV.

  1. ARTAV
  2. Zúčtování tepla a TUV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu, dostal jsem vyúčtování za topení a ohřev TUV. Mám byt 2+1 v cihlové zástavbě, jedná se o byt v prostředním traktu ochlazovaný pouze obvodovou stěnou (v podstatě netopím). Bytový dům je ve SVJ, má vlastní plynovou kotelnu (spravuje firma), je nezateplen, bez pl. oken a měřičů tepla. Roční náklady na otop a ohřev TUV mi byly stanoveny na cca. 22.000Kč. Mám 2 dotazy.1) Zdají se vám být náklady přiměřené, zejména cena za otop TUV stanovená na 270Kč/m3??2) Byt jsem prokazatelně 3 měsíce neužíval (01- 03/2008) jsem byl mimo republiku, radiátory byly staženy na minimum a přitom mě byly účtovány zálohy v plné výšíJe takovýto postup vyúčtování v pořádku nebo můžu požadovat slevu??

Odpověď na otázku

Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody jednoznačně určuje vyhláška 372/2001 Sb.. Požádejte proto majitele (správce) objektu aby doložil, že Vám předložené vyúčtování je v souladu s touto vyhláškou.V případě, že toto není schopen doložit vyúčtování reklamujte.Tedy za:1. Přiměřenost nákladů nelze na základě Vámi uvedených údajů hodnotit.Neznáme ani celkové náklady na provoz kotelny, ani další důležité údaje protakové posouzení. Pro kvalifikované posouzení je třeba analyzovat veškerépodklady potřebné pro provedení rozúčtování. Pokud se týká průměrné ceny za 1 m3 TUV je situace obdobná, navíc velmi úzce souvisí s vaší celkovouspotřebou. Avšak tuto částku nepovažujeme za nikterak výjimečnou, neboť cca 60 Kč představuje pouze vodné a stočné a zbytek jsou náklady na ohřev akrytí ztrát v cirkulacích – obecně se tato potřeba pokrývá cca 0,30 – 0,35GJ/m3, takže při ceně za GJ v úrovni 600 Kč/GJ se dostáváme na uvedenoucenovou úroveň.2. Skutečnost, zda byt užíváte či nikoli nemá žádný vliv na způsobrozúčtování, naopak uživatel bytu je povinen dle vyhlášky 194/2007Sb. § 2 odst. 6 a 7 vytápět minimálně na tzv. teplotu stability objektu ( cca 16 – 18 st.C), která zabrání poklesu teploty v kritických místech místností pod rosný bod a poškozování ostatních uživatelů chladnými stěnami sousedních místností. Texty vyhlášek a dalších legislativních dokumentů naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.