Zvýšení rozdílů

  1. ARTAV
  2. Zvýšení rozdílů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné, aby nám při ročním vyúčtování spotřeby studené vody pro ohřev TUV byly účtovány takové rozdíly mezi spotřebou v zúčtovací jednotce a spotřebou v kotelně. Uvádím rozdíly za poslední tři roky: spotřeba v ZÚ: rok 2004 - 1.011,40 m3, 2005 - 861,15 m3,2006 - 853,822 m3. Vyúčtovaná spotřeba v kotelně byla: rok 2004 - 1.150,00 m3, 2005 -1097,93 mš, 2006 - 1497,060 m3. Tím samozřejmě vzrostla i spotřeba GJ na ohřev a tím i náklady. Rozdíly ve spotřebě jsou nám účtovány i u spotřeby studené vody. Spotřeba v ZÚ za rok 2006 byla 1505,923 m3, ale na vyúčtování je uvedeno dle vodáren 2189 m3. Zajímá mě, zda jsou možné takovéto rozdíly a kam se mají majitelé obrátit s případnou stížností Děkuji. Dvořáková

Odpověď na otázku

Předpokládám, že ve vašem dotazu „spotřeba v ZÚ“ znamená součet spotřeb registrovaných bytovými vodoměry.?Pak diference v roce 2004 byla přijatelná (cca 12%), v následujících létech ale překročila 15% a je 9zřejmě způsobená tím, že některé bytové vodoměry přestaly měřit, nebo měří chybně (točí se pomaleji než by měly). V těchto případech je lepší rozúčtovat spotřebu vody podle jiných ukazatelů (počty osob, plocha bytu) než podle vodoměrů. Funkci vodoměrů je třeba překontrolovat, případně je dát ověřit. Stížnost je třeba adresovat majiteli domu, který by měl zajistit správnou funkci vodoměrů.