Zvýšení záloh na vodu?

  1. ARTAV
  2. Zvýšení záloh na vodu?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím se svojí babičkou v domě s majitelem v Praze10 - Vršovicích. Žijeme v bytě kam je zavedena pouze studená voda, teplou si ohíváme ve vlastním elektrickém bojleru. Během měsíce majitel domu jednorázově zvýšil zálohu na vodné a stočné z 265,-Kč na osobu na 450,-Kč na osobu. Jako důvod uvedl, že se výrazně zvýšila spotřeba vody. Byt není vybaven vodoměrem. V domě neustále probíhají přestavby bytů a v přízemí je restaurace u které nevím, zdali je instalovaný vodoměr. S babičkou v žádném případě takové množství vody nespotřebujeme. Při dotazu u dodavatele vody jsem zjistil, že by se muselo jednat o obrovskou denní spotřebu. Je možné, aby pronajimatel takto skokově zvýšil zálohu? Jak se proti tomu bránit, pokud nesouhlasím s její výší? Pomůže namontování vlastního vodoměru? Kdo ho smí odborně připojit? Nebude se mne poté už týkat společný rozpočet na zálohy vodného?Předem mnohokrát děkuji za odpovědi na mé dotazy. Štěpán Pavlišče, Praha 10

Odpověď na otázku

Váš dotaz souvisí spíš s nájemní smlouvou, kde by měl být stanoven způsob rozdělení nákladů na vodné a stočné v bytě bez dodávky teplé vody, neboť pro rozdělení nákladů na studenou vodu mezi konečné spotřebitele zatím není závazný právní předpis. Otázku nelze tudíž zodpovědět bez znalosti konkrétní situace v domě ( existence či neexistence pravidel zakotvených v nájemní smlouvě, měřené či neměřené odběry v ostatních bytech a nebytových prostorech apod.). Předpokládám však, že Vám majitel oznámil zvýšení záloh písemně a na základě toho máte právo požádat (nejlépe též písemně) majitele o zdůvodnění takového nárůstu. Lze se jen domnívat, že Vám zálohy byly navýšeny na základě ročního vyúčtování, které samozřejmě můžete v zákonné lhůtě reklamovat , např. s argumentací o zvýšené spotřebě vody při stavebních pracech, které nesouvisí s Vaším bytem. Případně můžete požadovat, aby Vám majitel umožnil i nahlédnutí do podkladů pro vyúčtování (faktury dodavatele). V krajním případě lze věc řešit soudně, ale jak známo, toto řešení bývá zdlouhavé, proto by bylo vhodné pokusit se přednostně o dohodu s majitelem.