Zvyšování záloh na teplo

  1. ARTAV
  2. Zvyšování záloh na teplo
ostatni

Text otázky

Jsme dům společenství vlastníků - 44 bytů. Každý rok jsou nám dodavatelem tepla zvyšovány zálohy o 10% a to přesto, že např. v r.2006 byl přeplatek 115tisíc v r.2007 , 180tisíc. Má právo dodavatel zvyšovat zálohy ?

Odpověď na otázku

Výše záloh je dle §76, odst. 3, písmeno d) zákona č.458/2000Sb. (energetický zákon) předmětem jednání mezi dodavatelem a odběratelem tepla a musí být uvedena ve smlouvě o dodávkách tepla.Měly by být stanoveny vždy tak, abynedocházelo k přeplatku, ale naopak, aby v konečné faktuře byl vyčíslennedoplatek.