Odklad povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb

Dne 27.4.2020 byl ve sbírce zákonů zveřejněn Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tento zákon (ke stažení ZDE) odsouvá povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb.